02B2G006500E-4GB

02B2G006500E-4GB

Description

02B2G006500E-4GB
Etched Stemless Wine Glasses
4x500ml / 16.9oz